ENERGIZING
ENGINEERING
Information Technology – Engineering – Project Management
Read more
WE ARE
INDUCON
Information Technology – Engineering – Project Management
Read more
CONNECTING OPPORTUNITIES
Information Technology – Engineering – Project Management
Read more

OM INDUCON

Inducon arbetar med professionella konsulttjänster inom industri- och informationsteknik. Vi hjälper företag med system- och produktutveckling. Vårt mål som konsultföretag är att hjälpa teknikföretagen i Norden med kapacitet och teknisk kompetens. Våra konsulter arbetar i ledande bolag inom teknik och industri i Norden.

Inducon skall vara en innovativ och pålitlig tjänsteleverantör till kundföretag inom IT och teknik. Företaget skall också vara en attraktiv arbets- och uppdragsgivare för konsulter. Företaget skall ha ledande konsulter inom utvalda segment och branscher inom IT och teknik.

 

VÅRA ERBJUDANDEN

Inducon erbjuder konsulter inom tre tjänsteområden:

 

Projects

Att kunna genomföra projekt på ett säkert och hållbart sätt är avgörande inom industrin. Inducon erbjuder en bred kompetens till kunderna som står inför investeringar i nya system och lösningar. Vi arbetar nära våra kunder för att tillgodose behov och optimering av projekten. Inducon arbetar för att få inblick i utmaningar och kritiska framgångsfaktorer för att bidra till väl genomförda projekt. Våra konsulter bidrar med kapacitet och kompetens inom exempelvis:

• Projektmetodik
• Projektplanering
• Projektgenomförande
• Agila metoder
• Kvalitetskontroll

Engineering

Inom produktutveckling och produktion erbjuder Inducon ingenjörstjänster inom hela utvecklingsprocessen, från idé till färdig produkt. Eller från planering till genomfört projekt. Med omfattande erfarenhet och kunskap erbjuder vi resurser i rätt tid, på rätt plats. Våra konsulter kan bidra med kapacitet och kompetens inom exempelvis:

• Elkonstruktion
• Mekanisk konstruktion
• Elektronikutveckling
• Metod & Process
• Automationssystem
• Kvalitetsstyrning

Information Technology

Från digitala innovationer och utvecklingsprojekt – till uppdrag som implementering, genomförande och färdigställande. Vi arbetar med hela processen inom systemutveckling, från planering till slutfört projekt. Våra erfarna konsulter kan bidra med kapacitet och kompetens inom exempelvis:

• Arkitektur
• Digitalisering
• IT management
• Molnlösningar
• Systemutveckling
• Utvecklingsmetodik

ENERGIZING ENGINEERING

"A mission statement that guides Inducon. Engineering is done with numbers. Analysis without calculations is, at best, only an opinion. To transform analysis to strategies it is crucial to know and understand the numbers and figures. Inducon has profound knowledge in engineering and also a deep understanding in how to make systems perform. That’s why we can provide not only the right workforce solutions but also energy into companies and projects. We energize engineering."

BRANSCHER OCH SEGMENT

Inducon driver fyra valda branschsegment med syftet att skapa värde gentemot såväl uppdragsgivare och medarbetare. Detta gör det möjligt för oss att hålla oss uppdaterade om utvecklingen inom olika teknikområden och kan därigenom fånga de drivkrafter som motiverar ingenjörer och specialister.

Energy Tech

Inducon arbetar med resursuppdrag åt företag inom området energiteknik.

SW Engineering

Inom mjukvaruutveckling levererar Inducon resurser till områden systemdesign, modellering och utveckling.

Fin Tech

Inom finansiell teknik erbjuder Inducon konsulter med erfarenhet av systemutveckling och molnlösningar inom bank, försäkring och finans.

Industri

Inducon har bred erfarenhet och kunskap inom industrin. Flera av våra medarbetare arbetar som projektledare, kravanalytiker och som utvecklare.

SENASTE JOBB

Frontend utvecklare

Inducon är ett konsultföretag och vi hjälper våra kunder med system- och produktutveckling. Vårt mål är att hjälpa teknikföretagen i Norden med kapacitet och tekniska

Läs mer »

Cloud / Back-end utvecklare

Inducon är ett konsultföretag och vi hjälper våra kunder med system- och produktutveckling. Vårt mål är att hjälpa teknikföretagen i Norden med kapacitet och tekniska

Läs mer »

Business Analyst / Kravkonsult

Inducon är ett konsultföretag inom ingenjörstjänster och projekt. Vårt mål är att hjälpa teknikföretagen i Norden med kapacitet och tekniska specialister. Våra konsulter arbetar med

Läs mer »

KONTAKT PÅ INDUCON

Johan Nilsson

Chief Operating Officer

FÖLJ OSS

FACEBOOK

Kommunicera med oss på Facebook

LINKEDIN

CONNECTA MED OSS PÅ LINKEDIN